Cursurile noastre

My First Steps in English


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa I
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 55 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie  – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 1800 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  180 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vocabular
 • Alfabetul
 • Numerele
 • Culorile
 • Animalele
 • Camerele din casă
 • Obiecte din camere
 • Acțiuni
 • Jucării
Gramatică
 • Spunem cuvinte pe litere (spelling)
 • Citire cuvinte și propoziții simple
 • Traducere propoziții simple
 • Scriere cuvinte
 • Acțiuni
 • Present Tense Continuous
 • Conversație

Junior Starter


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a II-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 80 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie  – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 3400 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  340 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vocabular
 • Saluturi
 • Obiecte școlare
 • Familia
 • Haine
 • Aniversări
 • Culori
 • Mâncare
 • Corpul uman
 • Fitness
 • Animale
 • Orașul
Gramatică
 • Cum ne prezentăm
 • Numerele de la 1-30
 • Verbul TO BE (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Verbul TO HAVE (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Cuvintele care arată locul obiectelor
 • Posesia și posesia persoanelor
 • Expresia „THERE IS / THERE ARE
 • Present Tense Simple (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Present Tense Continuous (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Comenzi
 • Alfabetul și „spelling
 • Cum facem traduceri

Intermediate Starter


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a III-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 80 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie  – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 3400 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  340 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vocabular
 • Saluturi și prezentări
 • Posesia și posesia persoanelor
 • Zilele săptămânii și lunile anului
 • Sporturi și activități de timp liber
 • Cumpărături
 • Programe TV
 • Obiecte preferate la școală
 • În vacanță
 • Expresii de zi cu zi
 • Vreme și anotimpuri
 • Hobby-uri
 • Excursii
Gramatică
 • Verbele TO BE și TO HAVE (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Verbele CAN (abilitate și permisiune) și MUST (obligație)
 • Present Tense Simple și Continuous (afirmativ, interogativ, negativ)
 • THIS/THAT/THESE/THOSE
 • djective și adjective posesive
 • Pluralul substantivelor
 • Cuvintele SOME/ANY
 • Exprimarea orei
 • Prepozițiile de spațiu și timp
 • Numeralul (Bani și prețuri)
 • Redactarea unei scrisori

Senior Starter


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a IV-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 80 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 3600 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  360 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Gramatică
 • Verbele TO BE și TO HAVE (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Cum se fac traducerile
 • Present Tense Simple (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Present Tense Continuous (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Past Tense Continuous (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Past Tense Simple (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Verbele neregulate
 • Future Tense Simple (afirmativ, interogativ, negativ)
 • Adjectivul și gradele lui de comparație
 • Substantivul și pluralul (plural neregulat și excepții)
 • Expresia THERE IS/THERE ARE
 • Expresia TO BE GOING TO
 • Verbul LIKE + vb + -ING
 • Adverbul
Vocabular
 • Familie
 • Descrieri fizice de persoane și locuri
 • Activități și joburi
 • Stare de sănătate
 • Haine
 • Reguli
 • Emoții
 • Hobby-uri și activități
 • Călătorii
 • Experiențe trecute și povestirea lor
 • Planuri de viitor și descrierea lor

Junior Elementary – (A1)


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a V-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 110 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 3800 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  380 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vocabular
 • THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND;
 • Saluturi și prezentare persoane;
 • Alfabetul și spunerea numelor/cuvintelor pe litere;
 • Naționalități și popoare;
 • Adrese și numere de telefon, date personale și protecția acestora;
 • Membrii familiei;
 • Descrieri de persoane și lucruri;
 • Lucruri care ne plac și care nu ne plac;
 • Cumpărături;
 • Camerele casei și locuri din oraș;
 • Exprimarea orei și a datei;
 • Meserii;
 • Mijloace de transport;
 • Distracție acasă și în oraș;
 • Mediul înconjurător
 • Vremea;
 • Materii și obiecte școlare;
Gramatică
 • Verbul auxiliar TO BE (present și Past)
 • Verbul auxiliar TO HAVE (GOT) (present și past)
 • Articolul hotărât / nehotărât
 • Adjectivul posesiv
 • Numeralul cardinal / ordinal
 • Substantivul (comune/proprii; posesia; pluralul;
 • Adjectivul (tipuri și grade de comparație)
 • Verbe modale (caracteristici; CAN; MUST;
 • THE TENSES (Timpurile în limba engleză);
 • Present Tense Simple (conjugare și folosiri);
 • Present Tense Continuous (conjugare și folosiri);
 • Past Tense Simple (conjugare și folosiri);
 • Past Tense Continuous (conjugare și folosiri);
 • Verbul – GERUND / IMPERATIVUL;
 • Expresia TO BE GOING TO;
 • Verbele LIKE/LOVE/HATE vs WANT;
 • Expresia WOULD LIKE
 • Pronumele personal (nominativ și acuzativ) și pronumele nehotărât one
 • Pronume și adjective demonstrative (THIS/THAT/THESE/THOSE);
 • Expresia THERE IS/THERE ARE;
 • Prepoziția (spațiu și timp)

Senior Elementary (A2)


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a VI-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/săptămână
 • 1 ședință/săptămână
 • 110 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 3800 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  380 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vocabular
 • THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND and LIVERPOOL;
 • Saluturi și prezentare persoane;
 • Familie;
 • Exprimarea orei și a datei;
 • La cumpărături și banii englezești;
 • Activități zilnice;
 • Mâncăruri și băuturi și oferirea lor în mod politicos;
 • Corpul uman, sporturi și sănătate;
 • Educație, materii școlare;
 • Mijloace de transport;
 • Oferirea de sfaturi, luarea deciziilor, accidente;
 • Discuții despre experiențe de viață;
 • Vacanțe și timp liber;
 • Cum sunt realizate filmele;
 • Joburi și ocupații;
 • Activități casnice;
 • Muzică și activități de divertisment.
Gramatică
 • Articolul hotărât / nehotărât (forme și folosiri);
 • Present Tense Simple (conjugare și folosiri);
 • Verbele modale (definiție și caracteristici; CAN; MUST; WILL; SHOULD - expresii sinonime)
 • Expresia THERE IS/THERE ARE;
 • Adjectivul nehotărât (SOME/ANY);
 • Prepoziții de spațiu și timp;
 • Present Tense Continuous (conjugare și folosiri);
 • Exprimarea orei și a datei;
 • Substantivul (comune/proprii, numărabile/nenumărabile; genul; pluralul; posesia);
 • Expresia TO BE GOING TO;
 • GERUND (formă, reguli de scriere și folosiri);
 • Subordonate relative (relative clauses), introduse prin WHO/WHICH/WHERE;
 • Acțiunile terminate înaintea momentului vorbirii în limba engleză;
 • Timpurile trecute (diferențe și asemănări cu limba română);
 • Past Tense Simple (conjugare și folosiri);
 • Pronumele posesiv;
 • Past Tense Continuous (conjugare și folosiri);
 • Present Perfect Simple (conjugare și folosiri);
 • Adjectivul și gradele de comparație (adjective monosilabice, plurisilabice și neregulate);
 • Întrebarea HOW + adjective?;
 • Adjectivul posesiv;
 • Acțiuni durative vs. nondurative;
 • Expresia TO HAVE TO;
 • Expresia WOULD LIKE;
 • Modul Imperativ;
 • Adverbul;
 • Modul condițional și FIRST CONDITIONAL;
 • Diateza Pasivă (Passive Voice);
 • Adjectivele MUCH/MANY/ A LOT OF

Intermediate – (B1)


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a VII-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 38 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 110 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie – jumătatea lunii iunie, anul calendaristic următor
 • două vacanțe: vacanța de Crăciun (2 săptămâni) și vacanța de Paști (1 săptămână).

Valoarea cursului

 • 3800 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 10 tranșe egale:  380 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru tot anul.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vocabular
 • THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND and CORNWALL;
 • Oferirea de informații personale și prezentări;
 • Povestirea unor întâmplări trecute;
 • Povestirea unor experiențe plăcute/neplăcute;
 • Planuri de vacanță, călătorii și transport;
 • Oferirea de ajutor/ acceptarea sau refuzul acestuia;
 • Cumpărături și magazine;
 • Școală, educație și timp liber;
 • Solicitare ajutor/sfaturi și oferirea acestora;
 • Muzică, excursii și festivaluri de muzică;
 • Natură și conservarea mediului;
 • Comunicare și telecomunicare și tehnologie;
 • Exprimarea preferințelor personale;
 • Descrierea fizică și a personalității;
 • Despre Africa de Sud și paradoxul acestei țări;
 • Experiențe extraordinare ale unui adolescent ieșit din comun;
 • Povestea de succes a unui circ complet diferit;
 • Legături incredibile între om și animal.
Gramatică
 • Present Tense Simple (conjugare și folosiri);
 • Present Tense Continuous (conjugare și folosiri);
 • Past Tense Simple (conjugare și folosiri);
 • Past Tense Continuous (conjugare și folosiri);
 • Present Perfect Simple (conjugare și folosiri);
 • Present Perfect Continuous (conjugare și folosiri);
 • Present Perfect vs. Past Tense;
 • Past Perfect Simple (conjugare și folosiri);
 • Past Perfect Continuous (conjugare și folosiri);
 • Exprimarea acțiunilor viitoare în limba engleză;
 • Diateza pasivă;
 • Acțiuni durative și nondurative;
 • verbele modale (CAN, COULD, MUST, NEED, MAY, MIGHT, SHOULD/OUGHT TO, WILL);
 • Future-in-the-past și Vorbirea Indirectă;
 • Verbe urmate de Gerund și de Infinitiv;
 • Comparația adjectivelor și intensificatori pentru comparația adjectivelor;
 • Fraza și subordonatele sale;
 • Propoziții subordonate relative;
 • Condiționalul și tipuri de subordonate condiționale;
 • Prepoziții și conjuncții;
 • Tag-questions.

Practice for Cambridge


Felul cursului

 • Curs pentru copii, clasa a VIII-a
 • Desfășurare la sediu, în Râmnicu Vâlcea

Structura cursului

 • 15 ședințe/an
 • 1 ședință/săptămână
 • 110 minute/ședința

Perioada de desfășurare

 • începutul lunii septembrie – începutul lunii decembrie, când este programat examenul Cambridge - B1

Valoarea cursului

 • 1500 lei/an
 • Suma poate fi achitată în 3 tranșe egale:  500 lei/tranșă
 • Reducere 5% pentru plata integrală pentru toată suma.
 • Reducere 15% pentru al doilea membru al familiei (frate/soră).

Ce se studiază:

Vom face exclusiv simulări de examen, rezolvând tipuri de subiecte date la examenele Cambridge, pentru nivelul B1, folosindu-ne de toate cunoștințele acumulate în anii precedenți. Astfel, vom avea garanția reușitei la examen, precum și satisfacția unui rezultat foarte bun. 

Acest site folosește cookie-uri pentru o experiență cât mai bună. Citiți mai multe despre politica de confidențialitate

Do your homework!

WhatsApp
+40722238315